Σε εφαρμογή τίθεται από 01/10/2022 το νέο μοντέλο της επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ακολουθεί η λίστα με τις επιδοτήσεις καθώς και οι τιμές θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές μετά την επιδότηση.

Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια

– Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500KWh απορροφάται το 90% της αύξησης, με την επιδότηση να φτάνει στα 436 €/MWh. Αφορά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

– Για την μηνιαία κατανάλωση από 501-1000kWh απορροφάται το 80% της αύξησης, με επιδότηση 386 €/MWh. Αν, όμως, ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% την μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 €/MWh.

– Για την μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1001KWh, απορροφάται το 70% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 336 €/MWh. Αφορά μόνο το 2% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Και σε αυτή την κλίμακα ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 €/MWh, αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης κατά 15%.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) απορροφάται όπως κάθε μήνα σχεδόν το 100% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 485 €/MWh.

Επιδότηση σε Εμπορικά Τιμολόγια

 – Για τους μη οικιακούς καταναλωτές με παροχή ισχύος ως 35KVa, η επιδότηση για τις πρώτες 2.000KWh στον μήνα Οκτώβριο ανέρχεται στα 398 €/ΜWh. απορροφάται το 80% της αύξησης.

– Για τους μη οικιακούς καταναλωτές έως 35KVa που ξεπερνούν τις 2.000KWh αλλά και όλα τα υπόλοιπα μη οικιακά τιμολόγια χαμηλής μέση και υψηλής τάσης, η επιδότηση ανέρχεται σε 230€/MWh

– Για τους αγρότες, η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 436 €/MWh.

 

Οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας και τα ποσά που  θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές μετά την επιδότηση και την έκπτωση 15% λόγω εξοικονόμησης διαμορφώνονται ως εξης:

ΔΕΗ: Γ1 στα 0,595 ευρώ/kWh οι πρώτες 500 kWh και στα 0,607 ευρώ/kWh από 500 kWh και πάνω. Το νυχτερινό Γ1Ν στα 0,554 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Στα 3,5 ευρώ το πάγιο. Μετά την επιδότηση οι καταναλωτές θα πληρώνουν 0,159 την κιλοβατώρα. Μάλιστα αν καταφέρουν να πετύχουν έκπτωση 15% θα πληρώνουν 0,135 ευρώ την κιλοβατώρα. 

ΗΡΩΝ: GENEROUS HOME στα 0,698 ευρώ/kWh και με έκπτωση συνέπειας 20% στα 0,5584 ευρώ/kWh. Στα 3 ευρώ το πάγιο. Μετά την επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα πληρώσουν από 0,262 ευρώ. Μετά μάλιστα και την εξοικονόμηση 15% θα πληρώσουν 0,222 ευρώ.

Protergia: Protergia Οικιακό Energy Save και Protergia Οικιακό MVP Plus στα 0,5763 ευρώ/kWh. Οι καταναλωτές θα πληρώσουν 0,14 ευρώ την κιλοβατώρα, ενώ μετά την έκπτωση εξοικονόμησης 0,119 ευρώ την κιλοβατώρα.

Elpedison: Electricity Home Day και Electricity Home Protect Day στα 0,5905 ευρώ/kWh και το νυχτερινό στα 0,5839 ευρώ/kWh. Στο 1 ευρώ το πάγιο. Τα Elpedison Συνέπεια Day και Night χωρίς έκπτωση συνέπειας στα 0,6233 και 0,6166 ευρώ/kWh, αντίστοιχα. Με την έκπτωση συνέπειας στα 0,5633 ευρώ/kWh. Στα 5 ευρώ το πάγιο. Μετά την έκπτωση οι καταναλωτές θα πληρώσουν από 0,154 ευρώ τη κιλοβατώρα. Μετά την έκπτωση εξοικονόμησης 0,1303 ευρώ.

ΖΕΝΙΘ: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Με πάγιο στα 4 ευρώ. Με την επιδότηση θα πληρώσουν 0,153 ευρώ τη κιλοβατώρα. Μετά την έκπτωση εξοικονόμησης 15% θα πληρώσουν 0,13 ευρώ.

Watt & Volt: Στα 0,589 ευρώ/kWh. Χωρίς πάγιο. Με την επιδότηση θα πληρώσουν 0,153 ευρώ τη κιλοβατώρα. Με την έκπτωση εξοικονόμησης 15% θα πληρώσουν 0,13 ευρώ.

NRG: Prime στα 0,579 ευρώ με 5 ευρώ πάγιο και Adapt 0,599 ευρώ με 4,8 ευρώ πάγιο. Με την επιδότηση θα πληρώσουν 0,143 ευρώ. Με την έκπτωση εξοικονόμηση 15% θα πληρώσουν 0,121 ευρώ.