Ηλεκτρονικές αποδείξεις για τα έτη 2021 και 2022

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στο καθεστώς που αφορά στις ηλεκτρονικές αποδείξεις για το έτος 2021, ενώ θα γίνει αναφορά και σε όσα θα ισχύσουν για το έτος 2022.   1.     Ποια είναι τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής Ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ενδεικτικά μεταξύ άλλων νοούνται τα παρακάτω: 1. Oι κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες [...]